1. detsember 2010

Järjejutt 3

TIIBETI YOGA ÕPETUSED
Garma C.C. Chang

Algus Vaimuvalgus nr 1


Vaashingamisharjutused

Parim aeg praktiseerida vaashingamist on siis, kui hingus voolab ühtlaselt läbi mõlema ninasõõrme. Kui leitakse, et üht sõõret läbib rohkem õhku, kui teist, tuleks heita maha sellele küljele ja sulgeda pöidlaga see sõõre, sundides õhu välja läbi teise sõõrme. Nüüd istuge üles, sulgega sõrmega vasak sõõre ja sooritage pikk väljahingamie läbi parema. Siis (pärast sisse hingamist) tehke lühike väljahingamine, seejärel pikk ja pehme väljahingamine. Korrake seda kõike kolm korda, siis tehke samuti vasaku sõõrmega ja lõpuks mõlemaga. Välja hingates peaks joogi mõtlema, et kõik takistused, patud ja haigused on kehast välja paisatud. Need kes ei ole seda harjutust kunagi praktiseerinud, peaksid suruma mõlemat sõõret sama külja nimetissõrmega väljahingamise ajal. Pärast iga väljahingamist tuleks hingata sügavalt sisse.
           
Istuge vastavalt eespool toodud juhistele ja sirgestage kergelt selgroog. Siis tõmmake pehmelt sisse pikk peen hingus, surudes õhu alla oma nabast allapoole ja neelake õhuga sülge. Hoidke õhku nabatshakras. Sissehingamisel visualiseerige viie planeedi pranad viies erinevas värvis, mis tõmmatud sõõrmetesse umbes kümne tolli kaugusele ninast.Teise juhendi järgi peaksid viie elemendi praanad olema kujustatud kui viievärvilised valguskiired, mis väljuvad arvukatest vadzhradest. Need tillukesed vadzhrad vastavalt sisenevad, kerkivad esile ning jäävad kehasse sissehingamise, väljahingamise ja hingepeetuse ajal. Kõike seda tuleks korrata kaheksa kuni kümme korda, mis moodustab täisringi.


Bindude käsitsemine

Joogi peks visualiseerima väikest valget tilka (nagu kastetilk) umbes väikese herne suurust, sädelevat kuid läbipaistvat, oma kulmude keskkohas. Ta peaks mõtlema, et see tilk on tema oma mõistuse kehastus ja kujustama seda, kuni see muutub ülimalt selgeks. Seejärel hingates sisse peaks ta visualiseerima selle tilga ülestõusvana silmakulmude keskelt keskkanali ülemisse otsa ja konstentreeruma sellele. Välja hingates kujustame tilka laskumas uuesti alla kulmudevahelisse keskpunkti. Teha seda mitmeid kordi. Siis võtta pikk hingetõmme ja lükata õhk alla nabatshakrasse. Samal ajal kujutada ette, et tilk langeb alla nabatshakrasse läbi keskkanali nagu väike raudkuul, mis kukub läbi toru. Sellel ajal kui hoitakse hinge kinni, tuleks keskenduda tilgale nabatshakras, väljahingates tõuseb tilk uuesti keskkanalis pähe. Olles omandanud selle praktika, tuleb keskenduda tilga tunnetamisele erinevates tshakrates.


Dumo

Selleks, et suurendada kuumust, võib pikendada dumo tulekeelt kuni 8 sõrme laiuseni. Kuid tuleb keskenduda siiski algupärasel dumo tulekübemel, millest tulekeel esile kerkib. Seejärel võib visualiseerida tulekeelt tõusmas südame, kurgu või isegi pealaetshakrasse, samuti mõelda dumo tulest laiuvana kõikidesse naadidesse üle kogu keha. Seega muutub kogu keha leegitsevaks tulekeraks. Kõige tähtsam on siiski mõelda dumo tulest kui leegitsusest keskkanalis. Kui genereerida kuumust kiiresti, ei kesta see kaua. Kui aga suudetakse dumo tuld üles lõõtsuda vähehaaval ja püsivalt, siis see kuumus ei nõrgene niipea. Kui intensiivne kuumus genereerub keha teatud osas või ihu ja naha vahel, peaks teadma, et see on dumo äkilise süttimise sündroom. Kuid kuna see kuumus ei ole püsiv, ei tuleks sellel pöörata erilist tähelepanu, vaid keskenduda dumole nabatshakras ja püüda tõsta seda keskkanalis. Kui tunnete nabatshakkras ekstaatilist kuumust, mis samal ajal aegamisi suureneb ja hakkab levima kogu kehas, on see tõeline dumo kuumus. Kui tulekeel keskkanalis tõuseb, sulatab see tilga kroontshakras. Selle tilga sulamise ja keskkanalis allavoolamise läbi luuakse suur õndsus. Kujusta  dumo tuli, mis, peen kui nõel, pikeneb nabatshakrast ülespoole kroontshakrani. Puudutab valget tilka seal, sulatab selle. Seejärel keskenduge veidi aega selle õndsuse kogemisele. Pärast seda kujustage valge tilga tagasipöördumist üles kroontshakrasse. Tilga tõusmist ja langemist tuleks praktiseerida sageli. Kui tilk laskub alla dumo tulele, kahaneb viimane oma algsuuruseni. Ja kui valge tilk tõuseb üles, järgneb temale ka dumo tuli kroontshakrani. Kui sel viisil ei suudeta siiski õndsust luua, tuleks kujustada ka keskkanali alumine osa, mis ulatub alla suguelunditessse ning mediteerida suure õndsuse tshakrat ja selle 32 naadit. Seejärel kujustada valget tilka tilkuvana alla seksuaaltshakrase ja levivana selle nadide kaudu, mille toimel luuakse suur õndsus. Võib ka kujustada suguühet daakiniga- samal ajal kasutades hingamist dumo kuumuse õhutamiseks.

Dumo jooga praktika poolt loodud Neli Õndsust on ulatuselt ja intensiivsuselt nii määratud ja nii sügavad, et mingid sõnad ei suuda neid kirjeldada. Sellesse seisundisse jõudmise korral räägitakse Õnnis–Tühja Samadhi saavutamisest. Dumo on seepärast kõigi tantristlike praktikate alus.

Dumo praktika jooksul, kui pranad ja nadid on taltsutatud, tuntakse kogu keha muutuvat siledaks ja pehmeks. Nabatshakrast genereeritud suur kuumus ja tig le muutub lendavaks ja rahutuks, mistõttu tuntakse end väga õndsa ja jõulisena.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar