1. märts 2012

Vaimuvalgus nr 15

Tantra jõuab läände
Esimesed ulatuslikumad tantratõlked jõudsid inglise keelde A. Avaloni vahendusel. Seda varjunime kasutanud sir Woodroffe oli Calcuttas ülemkohtunikuks. Ta tõlkis hindusitlikke tantraid ja tema pakse raamatuid trükitakse nüüd uuesti, kuid vaatamata ahvatlevatele pealkirjadele on neist meile vähe abi – tekst on sedavõrd raske ja arusaamatu. Hiljem on tõlgitud suur hulk hinduistlikke lühemaid tantraid ja paljud neist on tervikuina Internetis kättesaadavad, kuid kuigi läänes tegutseb terve hulk hinduistlikke gurusid ja valdav osa uustantrast põhineb samuti hindusitlikul ainesel, pole esile kerkinud selliseid üldtuntud õpetlasi nagu neid on võrsunud budistliku tantra pinnalt. Kõige tuntum hinduistlik tantra on  Bhairava tantra, lühike tekst, mis koosneb veidi enam kui sajast lausungist, mille kohta on Osho kirjutanud kommentaare kolm paksu raamatut. On isegi Yoni tantra, seega siis Vitu tantra.

Mitmed mainekad õpetlased on elanud aastaid, mõned isegi aastakümneid Dharamsalas Dalai laama lähikonnas ja palju aidanud  teda nii tõlkide kui raamatutõlkijatena. Üks selliseid on kanadalane Glenn H.Mullin. üks ta väärtuslikumaid teoseid on kahtlemata The Dalai Lamas on Tantra. Esimeselt Dalai-laamalt 1391-1475) on selles trakataat Kalatshakrast, milles ta selgemini kui keegi teine selgitab kolme muudra (pitseri) mõistet:

On nelja tüüpi muudraid: karmamuudra (teopitser), džnanamuudra ( tarkusepitser), mahamuudra (suur pitser) ja samajamuudra (tõotusepitser). Kolm esimest kutsuvad esile muutumatu õndsuse tõusu, viimane annab õndsuse, mis tõuseb kolme eelmise.

Karmamuudra on noor veetlev naine, kellega joogil on karmaside. Karmamuudra võib aidata joogi ka üksnes oma embustega, tal ei pea tingimata olema muid teadmisi ja kogemusi.

Džnanamuudra on joogi kujutluses loodud kaunitar.

Mahamuudra kerkib spontaanselt joogi teadvusest.

Kui joogi paneb oma lootused ühele neist kolmest muudratüübistst, laskub ta valgustatud meel kroontshakrast allapoole ja jääb naudinguna püsima kalliskivi tippu, kust joogi ei lase sel ära libiseda. Kui valge tilk on liikunud alla sugutiotsale ja punane tilk tõusnud üles kroontshakrasse, kutsub see sähvatusena esile õndsusekogemuse, mis jääb püsima. Teiselt Dalai-laama traktaat Niguma kuuest joogast. Selles on eriti tähelepanuväärne, kõik, mida ta räägib karmamuudrast, unenäojoogat puudutavad soovitused ja   nõtkus ning kergus, millega vilunud joogil ta sisekaemuses jooksvas filmis vahelduvad kujutluspildid – tekivad, hajuvad, lähevad üks teiseks üle.

.
Karmamuudrale ehk teise kehale toetumise tee

Kõigest illusoorsest
illusoorne naine on ülim,
sest ta ilmutab selgelt
kolme tõeluse loomuse.


Joogi, kes paneb oma lootuse karmamuudrale, leiab suure õndsuse. Kui ta astub muudraga suguühtesse, kutsub see esile erilise seesmise õndsuse, mis ühtlasi tagab selle et hiljem ta surmahetkel energiad hajuvad sujuvalt ja ta kogeb väga puhtalt säravat valgust. See praktika on aga ülimalt salajane ja seepärast ma ei räägi siin sellest rohkem. (No muidugi!.. ikka jälle see salatsemine!.. Ü.V.)

Et saada väelisi pühitsusi jumalustelt, kujusta valge Vadžradhara koos kaaslannaga oma pea kohale. Paku mandalat, mis sümboliseerib universumit ja palu, et nad annaksid sulle neli pühitsust. Nende seksuaalühte kohast valgub alla valgustatuse nektarit, mis siseneb läbi su pealae su keskknalisse ja valgub selles allapoole, täites endaga kogu su keha ja sa mõistad, et oledki saanud neli pühitsust.

Tunneta kõiki vorme jumaluse vormina.

Kujusta end tantristliku jumalusena ja näe oma kehas  energiakanaleid: keskkanalis on nabatshakras  silp AH ja kroontshakras HAM. HAM-ist väljub väike valge tilk ja AH-st väike punane tilk.  Mõlemad on väga säravad, kohtuvad südames ja hakkavad seal keerlema.

Siis heida magama, mõeldes sisenduslikult:”Und nähes ma saan teadlikuks sellest, et näen und.” Juhin tilgad (ühe tilgana) kurgutshakrasse ja kordan oma otsust olla unenäos teadlik, et näen und, visualiseerides uinumiselgi, et tilgad (ühe tilgana) on mul kurgutshakras.

Kasuks tulevad kolm kujustust: visualiseeri end tantristliku jumalusena, keskkanali kurgutshakra keskel kuuketas ja selle keskel seismas sa ise juurguru Herukana, tumepunane, kirglikult embamas oma kaaslannat. Tal on üks nägu ja kaks kätt. Ta südames päikesekettal on sinine silp HUM. Silp on sinepiiva suurune ja ere. Silbist lähtuv kiirgus teeb Heruka eriliselt  säravaks. Gurust tulvab valgust, mis valgustab mind kui jumalust. Keskenda oma vaim sellele kujutelmale ja korda kindlat otsust, mille tegid juba varem.

Teine kujustus algab sellest, et sulandad maailma ja kõik selle olendid endasse. Seejärel sula ka ise gurusse oma kurgutshakras. Guru sulab HUM-silpi oma südames, see aga sulab iseendasse alates altpoolt ja seejärele kuukaarde enda kohal ning viimati leegikese sikk-sakki. See omakorda hajub nagu vikerkaar õhuruumi. Jällegi kinnita oma otsustavust tunda unenäos ära, et see on uni.

Kolmas kujustus: visualiseeri kurgutshakrasse keskkanalis neljaõileline punane lootos, mille keskel on punane AM-silp, sisepiiva suurune ja särav. Keskenda tähelepanu sellele ja korda otsust saada unenäos teadlikuks sellest, et näed und. Siin on nüüd väga tähtis, et mõte ei läheks uitama ja et püsivalt oleks meeles otsus: kui kerkib esile esimene unenägu, olen teadlik sellest, et see on unenägu. Kui ärkad unenäo kestel üles, ära ava silmi, vaid püüa jätkata une nägemist.

Edasi tuleks minna juba unenägude “puhastamise, so. nende juhtimise juurde.  Esimest meetodidt nimetatakse vaimu puhastamiseks keha abil. Näed unes, et istud kaljukünkal. Samas kujustad, et hõljud Heruka ja ta kaaslannana kalju kohal. Siis heidad Herukana pilgu üle kaljuserva alla: vaade on hirmutav, kuid mõtle: see on ju vaid uni. Heruka ja ta kaaslanna tõusevad lendu ja hajuvad tühjusse.

Teise tehnika nimi on “Keha puhastamine vaimu läbi”. Kujusta, et igas su ihurakus on sinine HUM-silp. Kõik nad kiirgavad puhastavat valgust.

Kolmanda tehnika nimi on “Puhastamine Nairatmaa abil” (Nairatmaa on jumalanna, Hevadžra kaaslanna, nimi otsetõlkes: Minatu.). kujusta enda ette õhku daakini Nairatmaa, ta on sinine ja hoiab ühes käes kõverat nuga, teises kolbakaussi.  Loe mantra OM AH SVAHA ja ta kaha hakkab kiirgama sinakat valgust.  Nairatmaa hajub tühjusse.

Neljandat tehnikat kutsutakse “ Puhastamine tahte läbi.” Kui  oleme mõistnud, et näeme und, mõtleme nii:” Mu füüsiline keha lebab oma asemel ja magab, kõik, mida ma praegu kogen, on vaid unes.” Nii mõeldesotsusta minna retkele Puhtale Maale, Tushitasse või Sukhavatisse, et näha seal budasid ja bodhisattvaid ja saada neilt õpetusi.

Muunda oma keha kaheks, siis neljaks, siis sadadeks, siis tuhandeteks. Kui sind näib ähvardavat surm, muundu Jamanatakaks ( Surmajumal Jaama tapjaks), kui maod, muundu Garudaks (müütiline madusid õgiv lind).

Kui oled teadvel sellest, et näed parajasti und, kujutle, et oled Heruka ja ta kaaslanna. Kiirga valgust HUM-silbist oma südames, nii et see muundab maailma mandalapaleeks ja kõik maailma olendid mandala jumalusteks. Need omakorda muunduvad Herukaks ja ta kaaslannaks, kaaslanna sulab Herukasse, Heruka HUM-silpi oma südames, HUM alates altpoolt iseendasse, kuni jääb vaid leegi sikk-sakk selle kohal. Leegike sulab Tühjusse. Mediteeri Tühjuse üle.

Unenäojoogat praktiseerides puutud kokku nelja raskusega: raske on jõuda unes äratundmisele, et näed und, kui püüad hakata oma unenägu juhtima, võid kergesti üles ärgata, segavaiks faktoriteks võivad osutuda kehasiesed protsessid ja võib ka olla, et sa ei näegi und. Esimest raskust aitab ületada uninumiseelne kindel soov saada unes oma unenäost teadlikuks, teise vastu aitab see, kui silmi mitte avada ja püüda taas unenäkku sukelduda, kolmanda vastu see, kui tood müstilise tilga tagasi kõritshakrasse, neljanda vastu uinumiseelne palav soov näha unenägusid.

Kujustades end Heruka ja kaaslannana kujutle, et keskkanal, mis algab lagipea alt, on täis vaimset valgustatud substansti, mis näeb välja nagu langev lumi. Südametshakras pöörleb dharmaratas ja sellel juurguru väikese valge, veidi punaka varjundiga tilga kujul. Selle tilga keskel on sinepiiva suurune valge silp HUM, millel on õndsuse loomus ja mis näeb välja kui elavhõbe. Keskenda tähelepanu HUM-ile ja sellest kiirguv valgus tugevneb niivõrd, et maailm kõigi oma olenditega sulab sellesse ja muundub Herukaks kaaslannaga, misjärel ka need sulavad valgusse (sulamine algab üheaegselt peadest ja jalgadest), nad sulavad tilgaks, mis omakorda muundub HUM-iks ja seegi sulab altpoolt alates, kuni jääb ülal leegikese sikk-sakk, mis samuti hajub Tühjusse. Mediteeri Tühjuse üle. Kõik see aitab kaasa, et  eluenergia suunduks keskkanalisse, jääks sinna ja imenduks sellesse, kutsudes esile puhta valguse tarkuse.

Kui soovite väljuda selge valguse meditatsioonist, on hea tulla sellest välja Heruka kujul, kuna sel juhul on kergem näha, et kõik tavaelu ilmingud, mis meid taas ümbritsevad, on loomult Tühjus, Tühjus on Õndsus ja Õndsus tantristliku jumaluse kuju.

Nüüd mõned sõnad sellest, kuidas arendada une säravat valgust. See saab võimalikus siis, kui meil on juba kogemusi energiate keskkanalisse juhtimises ja seal hoidmises ning sulandamises ärkvelolekus. Enne uinumist mediteeri selle üle, kuidas jämedakoelisemad energiad suunduvad keskkanalisse, muutuvad seal peenemaiks ning me kogeme Nelja Tühjust ja Nelja Rõõmu. Nüüd on just tilgake südametshakras see koht, kus hakkab une ajal toimuma, mistõttu on kasulik ka ärkvel olles tunnetada, kuidas energiad seal sisenevad, püsivad ja sulavad. Unne vajudes peaksime hoidma alal kujutlust selgest valgusest ja kui unenägu hakkab kujunema, on meie püüdeks tõusta selles Herukana kõige puhtamast energiast ja vaimust. Ärgates suuname kogetu jämedakoelisemasse ainesse.

Kujusta oma pea kohale valge või punane Vadžrajoogitar ja loe talle  palve:
Oo, joogitar, vii mind Daakinite Puhtale Maale, Õndsuse ja Tühjuse maale! Adumusjumalanna Vadžrajoogitar, palun vii mind Daakinite Puhtale Maale, Õndsuse ja Tühjuse maale! Püha Guru Vadzrajoogitar, palun juhi mind Daakinite Puhtale Maale, Õndsuse ja Tühjuse maale! Buda Vadžrajoogitar, palun palun juhi mind Daakinite Puhtale Maale, Õndsuse ja Tühjuse maale!Dalai-laama on Glenn H. Mullini kohta öelnud:

Sellest on juba kolmkümmend aastat kui Glenn H.Mullin  saabus Dharamsalasse ja huvitus Dalai-laamade teostest. Ma imetlen seda püsivust, mida ta on selles töös üles näidanud ja mõtlen vahel, et ju ta teab Dalai-laamdest juba rohkem kui mina.


Mis puutub sellesse, et ka kõik maine võib sulada jumalikuks, siis see ei ole sugugi miski, mis oleks iseloomulik vaid budistlikule tantrale. Hindusitlik tantra räägib sedasama. Kamalakar S. Mishra kirjutab raamatus Kashmir Shaivism: The Central Philosophy of Tantrism :

Shiva on tegelikult maailmas, kuid inimesed, kes seda ei tea, ei märka seda. Tantristlik eneseteostus ongi teadlikuks saamine sellest, et Shiva on maailmas ja maailm on Shiva. See on jumalik alkeemia, mis muudab kõik kullaks. Kui keegi palveleb mõnd isikut või asja nagu oleks see Jumal, siis palveleja jaoks ta saabki selleks.

Kujusta end Shaktiks (Shiva kaaslannaks) ja ahvatle tema vastupandamatute võlude abil Ülimat (Shivat). Ainult täiuslikus õndsuses võid üheks saada Ülimaga (Shivaga) . See juhib Samadhi seisundisse.

Maailm tekib naudingust, püsib naudingus ja sulab naudingusse.