4. jaanuar 2011

Järjejutt 4

TIIBETI YOGA ÕPETUSED
Garma C.C. Chang

Algus Vaimuvalgus nr 1

Meile on tulnud soove, et järjejuttu võiks korraga rohkem olla, mistõttu otsustasime "Vaimuvalguse" käesoleva numbri täita terveni selle tantrabudismi tutvustava klassikalise kirjatööga.


Illusoorse keha jooga juhised    

Kõigepealt tuleks paluda õnnistust ja abi punaselt Sambhogakaya Gurult ühtes kaaslannaga istuvana kaaslannaga kurgutshakras. Tuleks mõelda, et kõik objektid välises maailmas – majad, linnad, mäed, jõed, inimesed, loomad ning kõik keha elundid ja meeled – on üksnes segadusse viidud mõistuse väljendused, ega oma tõlist eksistentsi ega eneseolemust; nad on kui miraazhid, maagia, unenäod, mullid, varjud ja kaste ... Kuna tegelikkuses nad ei eksisteeri. Tuleks mõelda, et kõik asjad, mis tõusevad sõltuvalt on nagu kajad või peegeldused, ilma vähima eneseollusetta ja seejärel jätkata mõtisklemist ajatelje peegeldustel. Isegi sekundi murdosaks ei suuda asjad jääda muutumatuiks. Nad on kui vikerkaared - ilmuvad ja kaovad. Ülaltoodud praktika on illusoorse kehajooga alus ehk ettevalmistus. Nüüd vaatleme praktikat kahes jaos:
 1. Mittepuhta illusoorse keha praktika.
 2. Puhta illusoorse keha praktika.

1.    Mittepuhta illusoorse keha praktika juhised.

Seistes peegli ees, vaadelge oma keha peegeldust mõnda ega ja mõelge, kuidas see kujutus on loodud eerinevate tegurite ühinemisel – peegel, keha, valgus, ruum jne.  – teatud tingimustel. See on sõltuvalt-tõusva objekt ilma mingi eneseolluseta – ilmuv, kuid siiski tühi. Seejärel jälgige kujutluse ilmumist, ühes selle riiete ja kaunistustega ning mõelge, kas olete sellega rahul või mitte. Nüüd teeselge vihastunut, võidelge enese vastu ja jälgige, kas olete sellest mõjustatud. Nii praktiseerides avastate, et kõik rõõmud ja kurbused on illusoorsed, loodud oma enese mõistuse poolt ja et seda mõistes saab kõrvaldada hulga takistusi.

Et praktiseerida meditatsiooni kajadel, tuleb minna kohta, kus neid on võimalik tekitada. Siis hüüdke valjult palju meeleopäraseid ja mittemeelepäraseid sõnu kiites või laimates ennast ning vaadeldes heameele ja kurbuse reaktsioone. Nii praktiseerides mõistate varsti, et kõik sõnad, meeldivad või ebameeldivad, on illusoorsed nagu kajadki. Kui suudate seda meditatsiooni edukalt praktiseerida, saavutate vabanemise.


2.    Puhta illusoorse keha praktika juhised

Muretsege endale meeldiv pilt Buddhast, asetage see nurga all kahe peegli vahele ning jälgige kolme kujutise illusoorsust. Vaadelge seda, siis pöörake pilk kõrvale ja püüdke vaimusilmas luua sama kujutis. Hoidke seda kujutist selgena nii kaua kui võimalik. Need kes on seda harjutust hästi praktiseerinud, suudavad näha oma nägemust isegi selgemini, kui maalingut või kuju. Nägemus Buddhast on Väljendus-Tüha Tõe väljendus ja illusoorsuse sümbol, vaba igasugusest ollusest või olemusest. Kui kasutada võrdlusi, võime seda võrrelda maagilise viirastusega, kuu peegeldusega vees, unenäoga, mis projekteeritud mõistuse poolt. Välguga, mis kiiresti ilmub ja kaob. Kui joogi suudab muuta püsivaks buda nägemuse, paisutagu see maailmaruumi mõõtmeteni, samas jälle kahandagu tillukeseks sinepiivaks. Kahekordistagu, suurendagu kujutiste hulka geomeetrilises projektsioonis ühest miljoniteni ja tõmmaku seejärel tagasi algsesse kujusse. Seejärel mediteerigu nende muutuste üle mõnda aega. Igapäevases tegevuses samastatagu kõik oma kogemused budamaailmaga; linnad ja tänavad mandalaga, maailma Puhta Buda Maaga, kõik inimesed budade ja bodisatvatega, mõeldagu, et kõik helid on mantrad, kõik mõtted darmakaja mänglus, kõik ihaldatud asjad ja naudingud annetused budale. Sel viisil on võimalik pihustada kõik samsara väljendused ja liita nad eneses-valgustuva tühjusega.

Et ilmutada Neli Tühjust ehk Neli Õndsust, peaks joogi esmalt tooma oma kehasisesed energiad keskkanalisse, misjäresl neljandast ehk Sünnipärasest Tühjusest tõuseb prana-mõistuse poolt loodud illusoorne keha. Selle saavutamiseks tuleb südametshakras kujustada sinine HUM, mis on prana-teadvuse sümbol, millest väljuvad viie-värvilised kiired. Samal ajal kasutada vaashingamist. Samal ajal lahustub HUM SUUDE VALGUSESSE. Joogi peaks siis meelduma valgus-samadhis nii kaua kui võimalik. Lõpuks kui ta väljub samadhist projekteerigu illusoorne kaitse-budakeha ühes prana-teadvusega.


Ülevaade illusoorse keha praktikast

Kõik asjad on vabad enese olemusest ja seega illusoorsed. Kuid taklemine, segadused ja eristavad mõtted suudavad meeleärrituste suhtes tundlikele olenditele asjad näiliselt tõelisteks muuta. Et kõrvaldada see segadus, tuleks mõista kõigi asjade tühja olemust. See on illusoorsuse üldpõhimõte. Illusoorse keha jooga praktika alusprintsiibi võib võtta kokku: jämedas ja karamalises asub buda keha puhas olemus, mis on aga varjutatud inimeste taklemiste ja segaduste poolt. Need segadused on võimalik pikkamööda kõrvaldada ja valgustav-tühi tarkus saab mõistetevaks. Selle tulemusena saavad samsaaralised praanad, naadid ja bindud puhastatuks ning inimkeha muundadakse vikerkaare sarnasek budasuse illusoorseks kehaks. Illusoorse keha jooga praktika tuum koosneb sünnipärase valguse ilmutamisest ja sellele järgnevast illusoorse keha projektsioonist läbi prana-teadvuse. Selle praktika ajal tunneb joogi, et miski ei eksisteeri tõeliselt. See kogemus süveneb, kui jõutakse täieliku valgustumiseni.


Unenäo-jooga juhised

Unenäo-jooga tuum on unes äratundmisele jõudmine, et näed und. Selle saavutamiseks tuleb esmalt kõrvaldada kõik, mis tumestab selget teadlikkust. See kellel on vähe usku oma gurusse ja tantristlikkesse õpetustesse, leiab olevat raske unenägusid ära tunda. Sel juhul peaks püüdma oma usku tugevdada. Ka see, kes on ahne ainelite kasude järele, ei ole võimeline unenägusid ära tundma. Ka on unenägusid raske ära tunda siis, kui mõistus on täis hajutavaid mõtteid või kui igatsus selleks on nõrk. Kui mõelda päeva ajal pidevalt sellele, et kõik, mida nähakse, kuuldakse, puudutatakse jane. On unenäos, suurendab see äratundmisvõimalusi öösel. Kurgutshakras mantra silbi visualiseerimine on hea tehnika unenägude tekitamiseks. Kurgutshakrasse võib kujustada ka OMi. Parim aeg unenägude jälgimiseks on koidu ja päikesetõusu vahel, kuna see on aeg, mil toit on seeditud ja puhkus lõpetatud, unisus ei ole raske ning mõistus on suhteliselt selge. Enne magamajäämist tuleks suurendada oma otsustavust tunda unenägusid ära vähemalt seitse korda. Iga kord kui ärkate, tuleks vaadata üle, kas sai oldud edukas eelneva öö jooksul oma unenägude ära tundmises. Kui mitte, tuleks esitada siiras palve, enne kui jätkata magamist. Kui pärast kõike seda ei suudeta unenägusid ära tunda, tuleks istuda üles ja vaadellda esemeid toas – tooli, lauda, voodit, riideid, pilte jne. ja mõelda, et need on üksnes nägemused unenäos. Selle tundmusega heitke uuesti magama.

See kes ei suuda unenägusid ärta tunda ülima unisuse tõttu, peaks kurguthakras kujustama sädelevpunase OMi, mis kiirgab valguskiiri täites nendega kogu keha ja toa või säravat valget tilka kulmudevahelises punktis. Võib ka kujustada seksuaaltshakras sinise HUMi või sinise tig le. See kes on hoolsalt praktiseerinud vastavalt kõigile neile juhistele võtku kõik riided seljast hüpaku, tantsigu ja jooksku paljalt ja karjugu: See on unenägu, see on unenägu ! Seejärel peaks ta kurguthakras visualiseerima tervaid terasid, mis pöölevad kiiremini ja kiiremini, liikudes üles ja alla terves kehas nagu kreiss-saag lõigate selle tükkideks ja põrmuks pakkudes neid nii budadele kui näljastele olenditele. Kui unenäos on ära tuntud, et ollakse unenäos, tuleb tugevdada oma soovi jääda uneseisundise. Kui ka ollakse korraks ärganud, ei peaks silmi avama, vaid püüdma jätkata une nägemist või keskenduma südame- ehk seksuaalthakral. Joogi peaks hoolikalt uurima, mis põhjustab kiiret ärkamist unenägudest – kui selleks on liigne pinge, tuleks rohkem lõdvestuda. Mõned juhist ütlevad, et kasulik on ennast kujustada istuvana punase ja valge tig le – positiivse ja negatiivse jõu – vahel. Joogi peaks alati püüdma leida põhjuse, mis segab teda unenägusid ära tundmast. Kui näiteks olete liiga unine, kujustage, kurgus või keskpunktis silmakulmude vahel punane või valge tig-le, mis kiirgab säravat valgust, kui olete liialt ärkvel või liiga kergesti ärkav, kujustage südame südame- või seksuaalthakrasse sinine ehk must tig le, kui unenäod ei ole selged kujustage kurgutshakrasse punane tig le, mis kiirgab eredat valgust. Kui teile saab osaks hirmu tekitav unenägu, astuge sellele hirmule vastu öeldes: See on unenägu ! Kuidas saab tuli mind unenäos põletada või vesi uputada. Ükski loom ega kurat ei või unes mulle halba teha. Hoides seda teadlikkust trampige tulel, jalutage läbi vee või muundage end tulekeraks ja lennake selle hirmuäratava kurda või looma südamesse ja põletage ta ära. Kui suudate unenäod ära tunda juba küllalt segelt ja hästi, on aeg praktiseerida unenägude muundamist. Muunduge unes linnuks, tiigriks, lõviks, kuningaks, majaks, metsaks, kaljuks. Kui see praktika on omandatud, saab end muundada ka enda kaitse-buda kehaks erinevates vormides, istuvana ja seisvana, suurena ja väiksena jne. Harjutamise mõttes võiks muundada unes nähtut erinevaks: loomi inimesteks, vee tuleks, maa ilmaruumiks, ühe paljuks, paljud üheks, samuti harjutad erinevaid üleloomulikke võimeid: paisata tuld ülakehat või vett alakehat, tallata päikeel või kuul, mitmekordista oma keha miljoniteks ja täita nendega maailmaruume.

Üks unenäojooga praktika peamisi eesmärke on aidata mõista illusoorset keha bardo-seisundis. Et seda saavutada, tulev esmalt ära tunda une neli tühjust, seejärel neljandast ehk sünnipärasest tühjusest projetseerides silmapilkselt prana-teadvuse loodud kaitse-buda illusoorne keha mandala ning lahustada siis mandala ja kaite-buda veelkord Suures Tühjuses.

Pärast seda peaks joogi  ette võtma teekonna buda-maale nagu juhatatkse allpool.

Visualiseerige end kaitse-budaks ja silmapilkselt, nagu sööstev täht saabuge Indra taevasse või mõnda teise samsara taevasse; vaadake seda paika enne tagasitulekut. Kui lähete Buda Puhtale Maale tuleks teha Budale austusavaldui, annetusi ja kuulata tema jutlusi.

Alguses ei ole nägemused ja kogemused väga selged, tuleks kindlasti uskuda, et see, mida unes nähakse, on Tõeline Puhas Maa ise; kuna nii samsara kui ka nirvana ei ole lõpudelõpuks midagi muud kui üksnes unenägu. Selliselt praktiseerids muutub nägemus selgemaks ja selgemaks.

Küsimusle kas on olemas mingit vahet illusoorse keha jooga ja unenäo jooga vahel võib vastata, et nad on põhimõtteliselt sarnased, kuid unenäojoogas võib näga täiendust illusoorse keha joogale. Üht kasutatakse illusoorse keha tekitamiseks ning teist selle edasiarendamiseks ja täiendamiseks. Samuti tuleks teada, et illusoorne keha, mis tõuseb valgusest ärkvelolekuseisundis on sama, mis unenägudes esile kerkiv. Tulemuslik on nende kahe jooga ühendatud praktika, mis annab tunnetuse, et nii mõtted, mõistus kui asjad on teadvuse väljendused ja et nii samsara kui ka nirvana on ebareaalsed miraazid, et nad iseenesest ei seo ega vabasta midagi; puhastada end kõigist jämedaist ja peentest, puhastest ja mittepuhastest kiindumustest ning lõpuks ilmutada budasuse maagiline sambhogakaya.


Valguse jooga juhised

Eelpraktika, mille esmärgiks on kõrvaldada kõik takistused ja koguda kokku kõik soodustavad tingimused valguse äratundmiseks, on samad, mis unenäojoogas. Kuid lisaks sellel peaks joogi sööma head ja kosutavat toitu, elama väga vaikses kohas, säilitama oma tig le ning olema tasane ja lõdvestunud igal ajal. Igast meditatiooniajast peaks ta ühe kolmandiku kulutama dumole ja kaks kolmandikku valgusejooga praktiseerimisele. Esmalt tuleb kujustada sinine Vadzradhara ühtes kaaslannaga istuvana oma südametshakras ja paluda temalt sünnipärase valguse ilmutamist. Seejärel kujustada südametshakrasse sinine HUM ja hoida vaashingamist või mentaalselt intoneerida pikk HUM, siis lahustub kogu väline maailma kehasse, keha HUMi. HUM ndasse ja nada Suurde Tühjusesse. Mediteerida tühjuse üle, lõpetades kujustada kaitse-buda illusoorne keha. Need kes suudavad ilmutada järjekorras Neli Tühjust, kogudes pranat päeva jooksul keskkanalisse, suudavad teha seda ka magamise ajal. Kui nad keskenduvad HUMile südame keskuses vahetult pärast uinumist. Parim asend seejuures on lamada küljel mõlemad põlved kõverdatud. Valgusejoogas on oluline visualiseerida viis võtmesilppi lootose viiel kroonlehel südametshakras.

Enne uinumist mõeldagu koduvalt, et unes tuleb ära tunda sünnipärane valgus, kui see pärast ilmutuse kasvamise ja saavutuse astmeid esile kerkib. Seejärel tuleb kujustada kogu oma keha lahustuvana HUMi ja HUMi lahustuvana valgusesse ning keskenduda sellele.

See kes suudab järjekooras ilutada Neli Valgust ehk Tühjust s.o. ilmutuse, kasvamise, saavutuse ja Sünnipärase Valguse suudab hajutada nii jämedad kui peened samsaralised mõtted ning ületada eristavat mõistust. Siis näeb ta näost näkku ehtsat une valgust. Järgmine aste on see, mida võiks kutsuda rahuldavaks kogemuseks, ehk vähemaks valguseks; kuigi joogi ei suuda siin järjekooras ära tunda Nelja Tühjust, suudab ta selgelt tajuda Läbipaistvat Valgustavat Tühjust.

Kui päävase praktika abil saavutatkse püsiv samadhi kandub ta l’bi päeva ja öö, ka läbi une ja unenäoseisundi. Sellisel juhul joogi reegline ei äe und ja kui näeb, suudab ta selle kohe ära tunda. Mõned gurud ütlevad, et see ei ole une valgus vai üksnes samadi kogemus une seisundis. See võib ka nii olla.


Neli Tühjust, Neli Valgust või Neli Õndsust on valgusejooga kogemuse tuum. Nad on põhjustatud pranade kogunemise poolt keskkanalis ärkvelseisundi päevases praktikas. Kes suudab seda teha, peaks keskenduma Neljandale Tühjusele ehk Sünnipärasele Valgusele. Meetod nende Nelja Tühjuse ära tundmiseks on järgmine:


Valguse jooga öise praktika ajal peaks joogi esmalt keskenduma tähel lootose ühel kroonlehel südametshakras. Seeläbi kogunevad viie elemendi pranad keskkanalisse  ja järjekorras ilmuvad suitsu, miraazi, jaanimardika valguse jne. märgid. Kui joogi tunneb end uniselt, peaks ta keskenduma HUMil, mispeale kogunb rohkem pranasid, jämedakoelised eristavad mõtted lahustuvad ja esile kerkib Sünnipärane Tühjus ehk Ilmutuse Valgus; ilmub tundmus nagu näeks eredat kuuvalgust pilvitus taevas. Kui joogi muutub taas uniseks peaks ta keskenduma TAl, mispeale koguneb veel rohkem pranasid, kõik peened eristavad mõtted lahustuvad ja esile kerkib teine ehk Ülim Tühjus – ilmub Kasvamise Valgus ja tunmus nagu ilmuks päikesevalgus pilvitus taevas. Kui ta tunneb end väga unisena, tuleks keskenduda RAl, mispeale kogunevad kõik pranad, enamus peenimatest eristavatest mõtetest lahustub ja Kolmas ehk Suur Tühjus – Saavutuse Valgus kerkib esile. Lõpuks, kui joogi jääb magama, keskendudes HUMil lahustuvad kõik Saavutuse praanad ja kõik peenimad eristavad mõtted ning esile kerkib neljas ehk Täielik Tühjus – Sünnipärane Valgus.

Kui ollakse vahepeaö sunnitud väljuma Valguse Samadhist, tuleks keskenduda HUMil südametshakras. Et muuta samadhi taas püsivaks. Kui see ei aita, tuleks püüda mediteerida „vähemal“ valgusel. Kui ollakse sunnitud väljuma „vähemast“ valgusest, tuleks püüda praktiseerida unenäo-illusoorset-keha. Et teha seda õigesti peab olema võimeline koguma pranad keskkanalisse ja kogema Nelja Tühjust oma päevases praktikas. Üksnes siis kui jõutakse selle astmeni, suudetakse öösel valgust täielikult hoida. Vähemedenenud joogid võivad ära tunda Esimese või Teise Valguse, kuid Kolmandat ja Sünnipärast Valgust on neil äärmiselt raske ära tunda.

Kui enne voodisse heitmist äratada tugev soov hoida Valgust ja keskenduda HUMil südamekeskuses, mis kiirgab sädelevat valgust, on head väljavaated näha „vähemat“ Valgust. Kerge unenägudeta une seisundis näeb mõistuse olemust kui valgustavat ja siiski tühja läbipaistvat ilma tõkestuseta. Teadlikkus on selge nagu ärkvel olles. „Vähem“ valgus ei ole tõeline unevalgus, selleks on Neljas ehk Sünnipärane Valgus, vaba kõigist segavatest ja eristavatest mõtetest. Kui see „vähem“ valgus suudetakse muuta püsivaks ja tugevaks, õnnestub lõpuks ka Sünnipärase Valguse hoidmine.

Alg- ehk  Tõelisuse Valgus – on Sünnipärane Valgus , mis eksisteerib kõigil aegadel, vaatamata sellele, kas sellest ollakse teadlik või mitte. Siia klassi kuuluvad Une-Valgus ja Surma-Valgus. Raja-Valgus on Sunjata otsene mõistmine, Nelja Tüjuse või Valguse mõistmine, mis avalduvad kui pranad sisenevad keskkanalisse. Seda võib kutsuda ka Mitteeristavaks Tarkuseks – Sündimatu Valguse mõistmine mis ületab subjekti ja objekti kahesuse. Joogi peaks eneselt küsima: „Kas oma praeguse mõistmisega suudan valitseda Surma Valgust kui saabub aeg?“ Kui ta suudab valitsed une Nelja Tühjust, võib ta olla kindel, et tunneb ära Neli Tühjust surma ajal. Temale on surm abistavaks sammuks Rajal.

Nii puhastatakse Valguse-Jooga praktika läbi samsara taklemised ja eristamised ning mõistetakse enesevalgustavat tarkust. Sünnipärase Valguse Tarkuse Tulega suudetakse hävitada kõik ebapuhtad harjumuslikud soovid, liita ema- ja pojavalgus üheks ning haarata enesesse suures täielikkuses kogu sünnipärane valgus.


Bardojooga juhised

Bardojooga praktiseerimiseks tuleb mõista bardo põhiprintsiipe. Bardo seisundi esilekerkimises tõusevad vastupidises järjekorras Surma-Valgusest Saavutus, Kasvamine, Ilmutus. Kui suikunud prana hakkab liikuma kerkib esile Saavutuse-Valgus, vahetult sellele järgnevad Kasvamise- ja Ilmutuse-Valgused. Seejärel tõusevad eristavad mõtted ning nende tulemusena ilmuvad kõik bardo illusoorsed väljendused. Ilmub ka järgmise ümbersünni kuju. Paljud suutrad viitavad selgelt „Harjumuse Keha“ olemasolule bardo seisundis, mis kujundunud eelmise ümbersünni järgi. Siin võiks tuua näitena unenägusid; nendes ei muuda me harjumusliku mõtlemise tõttu ei nägu ega kuju. Samuti jätkavad harjumuslikud mõtted oma vormi kandmist varasemas bardos ja üksnes hilisemates astmetes, kui eelmise elu harjumuslikud mõtted on vaibunud ilub uus kehaline vorm, mis on tuleva ümbersünni kujuga.

Bardo elanik omab kõik elundid täielikuna ja suudab reisida igale poole ilma takistuseta, välja arvatud kohtades, kus ta on määratud taassündima. Ta omab teatud samsaralisi ülivõimeid, toitub toiduaroomist ja suudab näha teisi sarnaseid bardo elanikke.

Kui bardo elanik on määratud sündima haletsusväärses riigis, ilmub talle nägemus sügavast pimedusest või vihmaest ööst. Kui tal tuleb sündida õnnelikus riigis, näb ta kirgast valgust. Need, kes määratud sündima põrgus näevad kõiki asju mustjaspruunis värvis, nagu põletatud puu; kes peavad sündima näljaste vaimude riigis, näevad suitsuseid värve, kes määratud sündima Vormi Taevas näevad valget ja need kes Vormitus Taevas ei omagi bardo kogemust.

Kolme mürgise kire – himu, viha ja võhiklus – tõttu omab bardo elanik erinevat liiki hirmuäratavaid nägemusi valges, punass ja mustas – tema segased, harjumuslikud mõtted projekteeritud kui hirmuäratavad vaimud ja kuradid, kes sabuvad, et teha talle halba.

Bardo elanikud omavad järgmisi omadusi:
 1. Tema keha ei osuta vastupanu ega jäta varju, sekundi murdosa jooksul suudab ta reisida paljudesse maadesse.
 2. Meeleärrituste suhtes tumdlikud olendid teistes riikides ei suuda tunnistada tema tegusid.
 3. Ta on selgelt nägev ja telepaatiline.
 4. 4. Ta ei näe ei päikest, kuud ega tähti.
 5. 5.Ta jälgib sünnipärast vaimu üksikasjalikult ülestähendamas kõik head ja halvad teod, mis ta sooritas oma eelmises elus.
 6. Kuigi ta näeb toitu, ei suuda ta seda nautida, väljaarvatud siis, kui see on pakutud või pühendatud talle.
Vaatamata ülaltoodud kirjeldustele võib kõik toimuv  suuresti varieeruda, kuna indiviidide karmad on erinevad. Paljuski on bardo seisund sarnane unenäo seisundile – väga muutlik ja ebakindel

Bardo elu maksimaalne pikkus on seitse päeva, kuid kui selle aja jooksul ei ole bardo elanik sündinud ümber, „sureb“ ta või langeb minestusse taassündimaks vahetult teises bardos. See protess võib korduda 7 korda – ühtekokku 49 päeva.

Bardo elanik armub kehasse, kus tal tuleb ümber sündida, niipea kui ta seda näeb. Kui bardo elanik sureb, läbib ta samuti lahustumisprotsesi neli astet, s. o. Pranade vaibumine Ilmutue-, Kasvamise, Saavutuse ja Sünnipäraseks Valguseks. Siis algavad vastupidised protsessid – Sünnipäraselt Valguselt Saavutuseni, Kasvamiseni, Ilmutuseni, kaheksakümne eristava mõtteni, prana tule elementideni – kuni keha-mõistuse kompleks on lõpetatud.

Bardo võimalus

Surma ajal vaibuvad kõik eristava mõtte rüvetused. Sellel ajal suudab arenenud joogi, kes on omananud nii Tõusva kui Täiustuva Jooga, saavutada kohe täieliku ärkamise. See kes on üsna edenenud, suudab samuti hoida surmavalgust ning siis kui ilmuvad bardo nägemused, suudab ta kasutada neid enda heaks. Mõned väidavad, et see on võimalik isegi üsna vähese arengu korral on võimalik mõista surma ajal dharmakayat, sambhogakayat ja nirmanakayat bardo seisundis.

Kõik selle maailma väljendused on tegelikult bardo ja kõik samsaaralised eksistentsid on bardo.            
           
Nii une kui ärkveloleku seisundis tuleks mõelda, et kõik mida nähakse, kuuldakse, puudutatakse ja mõjutatakse, leiab aset bardos. Selle juhise järgimine on suurepärane ettevalmistus bardoks. Need väga arenenud joogid, kes on jõudnud Mahamuudra neljanda astmeni, suudavad Ema ja Poja Valguse kahtlemata liita. Siis saaavad kõik karmalise keha, väljenduste ja mõistuse sõlmed läbi lõigatud. Nende teadvused saavad Dharmakayajs, nende kehat Tarkusekehaks ja nende maa Täiuslikkuse ja Puhtuse Maaks. See kes ei suuda kasutada surma ja bardo võimalust vabanemiseks on sunnitud karma tõttu veel kord sündima samsaras. Et seda ära hoida, tuleks rakendada järgmisi juhiseid.

Kui bardo elanik tuleb kohta, mis talle kõige meldivam, peaks ta kujustama selle kui oma Kaitsebuda Mandala. Kui himu ja viha tõusevad mehe ja naise seksualvahekorra jälgimise tõttu tuleks mõelda, et see on Isa ja Ema Budade Kolmas Pühendus. Ta peaks võtma vastu Õnnis-Tühja kogemuse ja mõistma, et nii himu kui viha on illusoorsed ja tühjad. Kui bardo elanik suudab olla edukas esimese seitsme päeva jooksul, ei ole tal raske toimida samuti järgmise seitsme päeva jooksul ja ka hiljem. Ta sünnib Kaitse-Buda Puhtal Maal.

Kui bardo elanik tahab sündida Buda Puhtal Maal, peaks ta arendama sellekohast tugevat soovi. Bardo kasu võib kokku võtta järgmiselt :
1.      Dharmakayat saab mõista surma ajal.
2.      Sambhogakayat bardos.
3.      Nirmanakayat taassünni ajal.


Muundumise-Jooga juhised

Muundumise-Jooga on õpetus, mis mõeldud teadvuse toimetamiseks Buda Puhtale maale või paremasse taassündi. Neile arenenud joogidele, kes suudavad hoida surmavalgust ja bardo illusoorset keha, ei ole see jooga vajalik, kuid neile, kes ei ole veel jõudnud sellele tasemele, on see ülimalt tähtis.

Kujustage keskkanal ja HUM silp katma iga keha väljapääsu. Seejärel kujustage Kaitse-Buda istumas taevas enda kohal ning oma südametshakrasse sinine HUM, mis kiirgab viievärvilist valgust. Seejärel hoidke vaashingamist ja rakendage selle jõud HUMi paiskamiseks üles läbi keskkanali Puhtuse-Väravasse (väike avaus lagipea keskel) ning samal ajal hüüdke valjult „Hig!“ Hoidke HUM mõne hetke Puuhtuse-Väravas ning pomisege siis tasakesi „Tsha!“, et tuua ta alla tagasi südametshakrasse. Tehke seda seitse korda.

Kui ilmuvad kõik sumamärgid ja elu pikendamiseks ei saa enam midagi teha, tuleks rakendada muundumise joogat. Selle jooga tehnika surmahetkel on sama, mis eespool, välja arvatud see, et keskkanali ja Puhtuse-Värava ülemine osa peaks olema väga suur ja tõkestamata. Nüüd visualiseerig HUM südametshakras ja tõmmates üles kogu oma jõu, hüüdes „Hig!“. Otsekohe paiskub HUM keskkanalis üles, läbib Puhtuse-Värava ja jõuab sekundimurdosa jooksul Kaitse-Buda südamesse taevas teie ees. Kui sel hetkel tunnete kõike muutumas väga pimedaks, pranat purskuvana välja ja lagipea keset sügelevana või valusana, on see kindel märk, et olete lahkumas kehast Buda Puhtale Maale. Kui selliseid märke ei esine, tooge HUM alla, puhake ja proovige veel kord. Kui need märgid ilmnevad, jätkake „Higi!“ hüüdmist ja te sünnite kindlasti Buda Puhtal Maal.

Sõbrad, sugulased või ükskõik kes ka ei viibiks surija juures, peaksid samuti aitama teda sellel kriitilisel ajal, tuletades talle meelde Muundumise.Jooga juhiseid, tugevdades tema kindlust ja usku ja palvetades tema eest.

Koguda endasse Sünnipärast Valgust tähendab liituda Dharga, projitseerida valgusest illusoone keha, loodud prana teadvuse poolt, tähendab liituda sSambhogakayaga, lahustada keha elemendid keskkanalis, tähendab liituda Nirmanakayaga.

Neelduda surma ajal Sünnipärase Valguses tähendab liituda Dharmakayaga, projetseerida illusoorne keha bardo seisundis tähendab liituda Sambhogakayaga, tassündida erinevates kohtades ja vormides tähendab liituda Nirmanakayaga.

Magamine on vastavuses Dharmakayaga, unenägu Sambhogakayaga ja ärkvelolek Nirmanakayaga.Kuue Jooga saavutused

Kuus Joogat võimaldavad kahte liiki saavutusi, ilmalikke ja transtsendentaalseid. Ilmalikud sisaldavad Neli Saavutust ja Kaheksa Siddhit (ülivõimet).
           
Neli Saavutust on järgmised:
 1. Võime hoida ära õnnetusi ja hädasid enesele ja teistele.
 2. Võime suurendada väärtusi ja head õnne.
 3. Võime meelitada ligi ihaldatavaid asju.
 4. Võime ületada kõik takistused ja pahed.
Kaheks Siddhit on järgmised:
 1. Saladuslik mõõk, mis suudab rahuldada kõik soovid.
 2. Maagilise pillid, mis on imepärase tervistava toimega.
 3. Imepärane silmasalv, mis annab selgeltnägemise.
 4. Võime kiirelt käia.
 5. Võime suhelda jumalannadega.
 6. Võime peita oma keha rahvahulgas.
 7. Maagiline eliksiir, mis suudab vanaduss noorendada.
 8. Võime läbida müüre, kaljusid ja mägesid.
Need maised teostused on saavutatavad üksnes Tõusva Jooga praktikaga, kuid trantsendententaale ehk Ülim Teostus vaid Tõusva ja Täiustava Jooga ühendpraktikana.Transtsendentaalsed Saavutused

 1. Mõlema jooga saavutused on kinnistunud ja muutunud püsiviaiks.
 2. Seda kes suudab juhtida prana teadvuse keskkanalise ja kutsuda esile „Allaminevad Neli Õndsust“ prana teadvuse puhta elemendi laskumise läbi, kogeb õndsuse tühjust otseselt.
 3. See kes suudab tõmmata til le puhta elemendi üles läbi keskkanali, kutsuda esile neli üleminevat õndsust, muuta püsivaks tig le oma peas, sõlmida järjekorras lahti sõlmed, mis seovad keskkanalit, hajutada kõik sulused tshakrates ja elimineerida üksteise järel 21 600 karmalist pranat.
 4. See kes suudab puhastada kõige peenemad praanad, naadid ja bindud, muundada füüsilise keha vikerkaarekehaks, puhastada 32 naadit ja 80 eristavat mõtet – see ka ilmutades Buda keha 32 imepärast märki ja 80 suurepärast vormi.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar